restaurator                                                                                           
                                                                                           FESTŐMŰVÉSZ, RESTAURÁTOR
                                                                                                  Visszatérés a főoldalra

                                                                                                       telefon: 06 30 3171924
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                       somogyimarton@gmail.com
                                                                                                       műterem: 1087 Budapest, Kerepesi út 1. 1/8           

 

 Restaurátori tevékenységeim:


               -Festmények és festett faszobrok szakszerű restaurálása , konzerválása
               -Festett műtárgyak fototechnikai és mikroszkópos vizsgálata
               -Képkeretek  kiegészítése, aranyozása, metálozása
               -Festmény másolatok készítése eredeti festmény vagy reprodukció                                     alapján                                                      


Munkácsy Mihály: Ecce Homo restaurálása
Jelentősebb munkáim:
 -Munkácsy Mihály: Ecce Homo c. óriáskép restaurálása társszerzőkkel (2009)
 -Feszty-körkép állagmegóvó restaurálása társszerzőkkel (2010
 és 2016)
 -Máriapócsi Bazilika ikonosztázának restaurálása társszerzőkkel (2009)
 -A Budapesti Gazdasági Főiskola Lotz-termi falképeinek restaurálása társszerzőkkel (2010-11) 
 -A Párizsi Nagyáruház Lotz-termének aranyozásai társszerzőkkel (2008)
       Feszty-Körkép restaurálása

Mikor érdemes restaurálni egy festményt?


Minden műtárgyat alkotó anyag természetes öregedési folyamatoknak van kitéve. Ezeket a folyamatokat a tárolás körülményei és a környezeti hatások lassíthatják vagy gyorsíthatják.      A természetes öregedés egyes formái, mint a repedésháló kialakulása a hordozó fatábla vagy vászon lassú mozgása miatt, hozzá tartoznak a képhez, mint ráncok az idős emberhez.  Ezeket nem szokás eltüntetni.
     A festményt védő lakkréteg sárgulása azt jelzi, hogy  el kell távolítani és új lakkot tenni a felületre.
     Hirtelen külső hatás okozta repedések, szakadások, ázás vagy karcolás restaurátori beavatkozást igényelnek.
    Sokszor a műtárgy készítésekor vagy javításakor készítéstechnikai hibát véthet a készítő. Ilyen lehet a festővászon rossz felfeszítése, vagy egy fatábla keretben való rögzítése. Ezek a festőalap deformációját okozhatják. Ilyen hibákat is restaurátorral kell orvosolni.                            huszar lovakkal

  A festményrestaurálás leggyakoribb lépései "dióhéjban":                                    

     A restaurálásban  az első  lépés a tárgy  állapotának felmérése szemrevételezés és vizsgálatok alapján.

Tisztítás: 

     Általában ezt a tárgy tisztítása követi. Régi megsárgult, megsötétedett lakkok, vagy a felületen megtapadt sok évtizedes
 por eltávolítása is nagy változást jelenthet egy képen. Sok esetben a régi festményeket a történetük során javították, átfestették. Ezeknek a beavatkozásoknak az eltávolítása is indokolt lehet. A tisztítás eszközei oldószerek, szike, vatta.
  

                            
Vasalás:

       Vászonképek esetében a hordozó gyűrődéseit, szakadások széleit vasalással simítjuk el. Kartonok , papírok hullámosodása párásítással és préseléssel javítható. Fatáblák vetemedése ellen csúszó hevederek készítése nyújthat megoldást.

Foltozás, ragasztások:

     A szakadásokat élberagasztással, a vászonhiányokat foltozással, a rossz húzószegélyt annak pótlásával lehet javítani.
   
Tömítés:

A festékhiányokat tömítőmasszával kell pótolni, hogy a festett felület sima legyen. Ezeket a tömítéseket nagy műgonddal kell a felülethez igazítani.
  
   

Esztétikai helyreállítás -Retusálás:


A kivasalt, tömített felületet lakkréteggel kell bevonni. Ez választja el az eredeti festékréteget a retusoktól. A festmény sérült részeit lehet beilleszkedő retussal és megkülömböztető retussal javítani. A beilleszkedő retus esetén a javítást nem lehet szabad szemmel észlelni, míg a megkülömböztető retus csak megfelelő távolságból illeszkedik az eredeti felülethez, közelről nézve elválik attól. Azt, hogy melyik módszert alkalmazza a restaurátor, a tárgy  funkciója, története és esztétikája alapján kell eldönteni.
  

A felületi szennyeződés különböző rétegei:
                                                                1: eredeti festékréteg
                                                                2: régi megsárgult lakkréteg
                                                                3: a megsárgult lakkréteg és  felületébe ragadt por                                                                                             somogyimarton@gmail.com